โถเบญจรงค์ (โถใส่กระดูก) – รหัส SK94

700฿

  • โถเบญจรงค์ มี 3 ขนาด
  • เล็ก 500  บาท
  • กลาง 600 บาท
  • ใหญ่ 700 บาท