โถเบญจรงค์ (โถใส่กระดูก) – รหัส SK94

650฿

  • โถเบญจรงค์ มี 3 ขนาด
  • เล็ก 450  บาท
  • กลาง 550 บาท
  • ใหญ่ 650 บาท