โกศใส่กระดูก (โกศเบญจรงค์) – รหัส SK92

600฿

  • โกฏิเบญจรงค์ มี 3 ขนาด
  • เล็ก 400  บาท
  • กลาง 500 บาท
  • ใหญ่ 600 บาท