โกศใส่กระดูก (โกศมุก) – รหัส SK91

500฿

  • โกฏิมุก มี 3 ขนาด
  • เล็ก 300  บาท
  • กลาง 400 บาท
  • ใหญ่ 500 บาท