โถใส่กระดูก (โถมุก) – รหัส SK93

500฿

  • โถมุก มี 3 ขนาด
  • เล็ก 300  บาท
  • กลาง 400 บาท
  • ใหญ่ 500 บาท