คู่มือมนุษย์- รหัส SK210 (หนังสือ+สติ๊กเกอร์)

27฿

คู่มือมนุษย์
ราคา 27.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 405
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 128 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 27.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 30.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 29.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 24.50 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย

• ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
• พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
• ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์)
• อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน)
• ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา)
• คนเราติดอะไร(เบญจขันธ์)
• การทำให้รู้แจ้ง (ตามวิธีธรรมชาติ)
• การทำให้แจ้ง (ตามหลักวิชา)
• ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก
• สรุปความ