จิตสงบ…พบธรรมะ – รหัส SK132 (หนังสือ+สติ๊กเกอร์)

25฿

จิตสงบ…พบธรรมะ
ราคา 25.- บาท

รายละเอียดหนังสือ
รหัส 899
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า 96 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 25.- บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 28.- บาท
200 ขึ้นไป ราคา 27.- บาท
300 ขึ้นไป ราคา 26.- บาท
400 ขึ้นไป ราคา 26.- บาท
500 ขึ้นไป ราคา 26.- บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 25.- บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 24.50 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 24.- บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 23.- บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 22.- บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 21.- บาท

เนื้อหาประกอบด้วย

• ใจสงบ กายย่อมสงบ
• มีจิตใจสงบเป็นสิ่งที่ดี
• อุบายทำให้จิตสงบ ๑๐ ประการ
• ทางสายกลาง
• ไตรลักษณ์
• ตัวกู ของกู
• ความสุข
• คติธรรมคำสอน
• ท้อแท้อย่านำมาขังใจให้เกิดทุกข์
• ถือ (ก็) หนัก วาง (ก็) เบา
• ความรักกับความทุกข์
• ยึดมั่นถือมั่นไปไย
• อยู่อย่างพอเพียง
• สุขเกิดได้ด้วยความพอเพียง
• หลวงพ่อดีเนาะ
• พลังคำพูดด้านบวก
• เปลี่ยนทัศนคติ ชีวิตเปลี่ยน
• เศรษฐีเจ้าอารมณ์
• วิธีทำงานให้มีความสุข
• ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน
• หนทางแห่งความสุข
• เพื่อจิตใจงดงาม
• กลอนชี้ธรรม
• บทสวดมนต์ไหว้พระ
• อนุโมทนา
• วิธีสวด, บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า
• ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
• วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• กรวดนํ้า (ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก)
• คำไหว้ปาระมี ๓๐ ทัศ
• คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
• คาถาอาราธนาพระเครื่อง