บทสวดมนต์- รหัส SK162 (หนังสือ+สติ๊กเกอร์)

18฿

บทสวดมนต์
ราคา 18.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 513
ขนาด 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า 128 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 18.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย

• สวดมนต์ทำวัตรเช้า
• คำบูชาพระรัตนตรัย
• ปุพพภาคนมการ
• พุทธาภิถุติ
• ธัมมาภิถุติ
• สังฆาภิถุติ
• รตนัตตยัปปะณามคาถา
• สังเวคปริกิตตนะปาฐะ
• ปัตติทานะคาถา (กรวดนํ้ายาเทวะตา)
• สวดมนต์ทำวัตรเย็น
• บทกราบพระรัตนตรัย
• ปุพพภาคนมการ
• พุทธานุสสติ
• พุทธาภิคีติ
• ธัมมานุสสติ
• ธัมมาภิคีติ
• สังฆานุสสติ
• สังฆาภิคีติ
• กรวดนํ้าตอนเย็น (อุททิสสนาธิฏฐานคาถา)
• ธูป ๓ ดอกหมายถึง
• การจุดเทียน ๒ เล่ม
• บูชาพระรัตนรตัย
• บทกราบพระรัตนตรัย
• นมัสการ
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• คำอาราธนาศีล ๕
• ไตรสรณคมน์
• ศีล ๕
• พระพุทธคุณ, พระธรรมคุณ, พระสังฆคุณ
• ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ
• บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม
• บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• บทแผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระคาถาชินบัญชร
• ธรรมจักร
• บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
• ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
• คาถาบูชาพระปิยะมหาราช
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม)
• กรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• คาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม
• คาถาบูชามหาลาภ