สวดมนต์ แก้กรรม – รหัส SK110 (หนังสือ+สติ๊กเกอร์)

14฿

สวดมนต์ แก้กรรม
ราคา 14.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 350
ขนาด 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า 64 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 14.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 15.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 14.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 13.50 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 13.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 12.50 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 12.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 11.50 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย

• แนวปฏิบัติเพื่อการทำบุญสะเดาะเคราะห์และเสริมดวง
• กรรมดี ๙ อย่าง และผลกรรม
• กรรมชั่ว ๙ อยา่ง และผลกรรม
• ข้อปฏิบัติอันดีงามที่สามารถส่งเสริมดวงชะตาให้รุ่งโรจน์
• ข้อปฏิบัติตนที่พึงหลีกเลี่ยงเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด
• บาปเคราะห์แก่ดวงชะตา
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• อาราธนาศีล ๕
• นมัสการ
• ไตรสรณคมน์
• ศีล ๕
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอาย
ุ • คำอธิษฐานอโหสิกรรม
• บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
• บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• บทแผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระคาถาตัดเคราะห์ เสริมดวง
• คาถาบูชาพระสีวลี
• คาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง
• คาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม
• คาถาแก้กรรม
• คาถาเสริมดวง เสริมบารมี
• คาถากำแพงแก้ว ๗ ชั้น
• ผลบุญของการรักษาศีล
• เรื่องของกรรม และการทำบุญ